lunes, 17 de junio de 2013

Drugie spotkanie! “po raz kolejny!” (Second meeting "once again!")Byliśmy bardzo podekscytowani kolejnym spotkaniem, ale również ciekawi, 
czego nauczyli się nasi uczestnicy na pierwszy spotkaniu. Podekscytowanie było
tym większe,że spodziewaliśmy się nowych osób :).

(We were very excited about the second meeting! We were also curious
to see which things the students learned after the first encounter and also very
happy because they have come new students :) )
Na początku zajęć zrobiliśmy małą prezentację nas samych i uczestników.
Odkryliśmy także, że wszyscy są bardzo zainteresowani sztuką. Zrobiliśmy krótkie
przypomnienie tego, o czym dyskutowaliśmy na poprzednim spotkaniu.


(First we did a presentation to learn a little more about them and us, we discover 
that they are also very interested in arts!, also we caught up and remembered 
everything we did the previous day.)
Dzisiaj rozmawialiśmy o tożsamości w sztuce i tym jak różni artyści odnoszą
się do tej kwestii. Widzieliśmy prezentację prac różnych artystów, takich jak Kandinsky
 i Dali do zrozumienia swoich poglądów o tym. 
Różne style, techniki, pomysły, formaty ... Zdecydowanie różne sposoby
do zrozumienia tożsamości!.


(Today we talk about identity in art and like many artists dealt with this issue. 
We saw a presentation of works by various artists such as Kandinsky and Dalí to understand
their views about it. Different styles, tecniques ideas, formats...definetly different ways 
to understand the identity!.)
Zrobiliśmy krótkie ćwiczenie na temat kreatywności I wszyscy wykonali je
niezwykle sprawnie. Następnie rozmawialiśmy o tym jak definiować samych 
siebie jak siebie określać, jak młodzi ludzie myślą o na temat własnej tożsamości i jak 
ją wyrażają. To była naprawdę bardzo ciekawa rozmowa!.


(We also made a little exercise about creativity and they made it very 
fast and perfectly!, after that we started talking about how to define ourselves, 
how youths thought were their own identity and how they express it, it was a
very very interesting conversation!)Ostatnie spotkanie przed wakacjami już za tydzień. Zadanie na ostatnie 
zajęcia jest bardzo interesujące. Otóż, każdy ma przygotować „dzieło sztuki” w
 stylu i technice, jakie samemu wybierze. Praca ma za zadanie pokazać jak każdy
 z nas określa samego siebie, jak wyrażamy naszą tożsamość, w jaki sposób 
jesteśmy tym, kim jesteśmy i jak czujemy się we własnej skórze. Na zajęciach
 będziemy wspólnie oglądać i analizować wszystkie
prace. Z pewnością okażą się bardzo ciekawe!"%


(Finally we said goodbye until the next meeting before the holidays, with
 a very interesting task for the next day! ", We need to create a piece of art, using
 the technique and the style you want, a piece where we define and express our identity, 
the next day we will see the work, they sure are very interesting !"%)


Pierwsze spotkanie “Oto jesteśmy!" (First meeting “Here we are!”)Dzisiaj rozpoczęliśmy oficjalnie pierwsze spotkanie w ramach projektu
"Beyond the horyzont” 
 Byliśmy podekscytowani nową przygodą i ciekawi, kto przyjdzie na zajęcia.
 Muszę przyznać, że mieliśmy również lekkie obawy o to, że nikt się nie zjawi,
 bo przecież zaplanowaliśmy nasze spotkanie niedługo przed końcem
 roku szkolnego.(Today we started officialy the meetings of the "Beyond the horizont" group.

 We were so excited to start this new adventure.
 We were also curious who comes... and... I have to confess, a little afraid
 because we started in the middle of the exams period
 and we didn´t know if anyone could come of this reason.)


Było fantastycznie!

Na pierwsze spotkanie przyszło pięć osób. Wszystkie okazały
 się być  bardzo kreatywnymi osobami, zainteresowanymi sztuką.
 Cześć z nich zajmuje się fotografią, część interesuje malarstwem, muzyką,
 teatrem i wieloma innymi tematami.


(It was fantastic!

Five students came to the meeting, very creative persons
 and really interesting in arts, some of them practice photography, 
others painting, play music, theater and many other things.)


Zaczęliśmy od wprowadzenia, tak aby wszyscy mogli się nieco lepiej poznać.
 Później opowiedzieliśmy o projekcie. 
Zapytaliśmy uczestników również o to, jakie mają oczekiwania wobec 
nas i naszych spotkań. Bardzo ciekawe były odpowiedzi, które usłyszeliśmy!
(First we started with and introduccion where all could know a little
 more about the others, after we introduced this project and ask to the student
 about their expectations about it, It was very interesting 
to heard the answers!.)
Później zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, jakie sprawy 
są dla naszych uczestników istotne, które sytuacje z ich życia codziennego
 uważają za ważne i ciekawe. Rozmawialiśmy też o tym jak możemy znaleźć 
wspólny punkt odniesienia dla naszych rozważań.


(After this we started talking about what´s things are really important for them,
 they put different examples of their daily life and different situations
 that they considered really important and interesting, also we spoke about how to find
 the main concept of their ideas and experiences, it was really amazing!)spojrzałem na zegarek i zorientowałem się, że to już minęła godzina.
 Pierwsze spotkanie zleciało w ekspresowym tempie!.


(So I looked my clock and it we were after hour,
this first day passed really fast!)


Pożegnaliśmy się
 przepełnieni dobrą energią, nowymi pomysłami, ale przede wszystkim
 wspólną chęcią stworzenia nowej sztuki, która wykraczać
 będzie aż po za horyzont !.


(So we said goodbye to this first meeting with a lot of energy, ideas, projects and
especially eager to create our art beyond the horizont!)


Poza horyzont! (Beyond the horizon!)Beyond the horizon of the place we lived when we were young
In a world of magnets and miracles.
Our thoughts strayed constantly and without boundary...

Pink Floyd High HopeZa horyzontem zaczyna się to, co nieżauważalne, co umyka,nie poddaje
się znanym schematom i łatwo dostępnym narzędziom.
Nieznane prowokuje do twórczych poszukiwań, intelektualnych odkryć,
porzucenia tabu i rozbicia założonych schetamów
w myśleniu, działaniu, współpracy.

Ideą projektu Beyond the Horizon / Za horyzontem będzie stworzenie przestrzeni
dla ludzi młodych, którzy chcą myśleć odważne, niestereotypowo o współczesnym świecie.
Podczas systematycznych spotkań odbędą się dyskusje wokół wybranych tematów,
dotykających różnorodnych zjawisk nie tylko związanych ze współczesną
 kulturą i sztuką, ale także z przemianami społecznymi i politycznymi.
Spotkania dyskusyjne będą punktem wyjścia do wspólnego działania
 – przygotowania pracy/prac, akcji w przestrzeni, przeprowadzenia lokalnych rewolucji.
 Będziemy działać wszędzie, gdzie znajdziemy taką potrzebę.(The idea behind the project Beyond the Horizon / The horizon will be

create a space for young people who want to think bold, without stereotypes of
 the modern world. during the regular meetings will be discussions around
 specific topics, affecting not only the various phenomena related
with modern culture and art, but also of social change and political.
 Discussion meetings will be a point
basis for joint action - preparation work / work share in space, carrying out
 local revolution. We willwork wherever we find it necessary.)


Pomysłodawcą oraz opiekunem spotkań i warsztatów jest
Jose Carlos Torres Sanchez – artysta, projektant, muzyk pochodzący
z Hiszpanii. Jose przyjechał do Polski na roczny projekt w ramach programu
 Unii Europejskiej "Młodzież w działaniu". Koordynacja: Agata Tecl

(The initiator and supervisor meetings and workshops is
Jose Carlos Torres Sanchez - artist, designer, musician coming from Spain. 
Jose came to the annual Polish project within the European Union
 "Youth in Action" program. Coordination: Agata Tec )


Spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie w piątki, godz. 17.00


(Meetings will be held every two weeks on Fridays, at. 17.00
and it will be held in English)

Spotkania odbywać się będą w języku angielskim.
Zapisy: CSW Kronika, mail@kronika.org.pl lub 32 281 81 33
Rynek 26, Bytom
www.kronika.org.pl

Jose.carlos.torres.sanchez@gmail.com